penentuan dasar tukar dalam negeri dtdn dalam teori js mill